Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
9570/2 J. Bijankinija 9 51,00
9574 J. Č. Čuke 3 153,00
9574 J. Č. Čuke 3 68,00
10303 J. M. Dalmatinca 3 32,00
10297 J. M. Dalmatinca 1 39,00
10311/1 J. M. Dalmatinca 3 82,00
1033/3 J. M. Dalmatinca 4 27,00
10312 J. M. Dalmatinca 7 21,00
K. Š. Bribirskih 16 80,00
10590/1 Kovačka 1 41,00