Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
9510 A. Paravije 1 34,00 trgovina na malo
3691/30 i 3691/31 A. Hebranga 11a i 11b 392,37 Ured
10556 A. Medulića 2 18,50 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
10556 A. Medulića 2 31,50 arhiva
10556 A. Medulića 2 20,00 skladište
10556 A. Medulića 2 35,00 prazno
10556 A. Medulića 2 29,22 provođenje aktivnosti za opće dobro za koje su registrirani
10556 A. Medulića 2 87,49 ured
10556 A. Medulića 2 17,83 smještaj arhivske građe
10556 A. Medulića 2 26,69 ured