Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
9510 A. Paravije 1 34,00
A. Hebranga 11 475,17
10556 A. Medulića 2 18,50
10556 A. Medulića 2 31,50
10556 A. Medulića 2 20,00
10556 A. Medulića 2 35,00
10556 A. Medulića 2 29,22
10556 A. Medulića 2 87,49
10556 A. Medulića 2 17,83
10556 A. Medulića 2 26,69