Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
Športsko igralište na Ravnicama
9650 Biskupa J. Divnića 4
J. Č. Čuke 5 47,00
10340 Narodni trg 1 9,50
3653/2 Obala kneza Branimira 14 137,20