Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Bokanjac 886/5 101 ORANICA ORANICA
Bokanjac 894/3 449 PAŠNJAK NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 894/5 2.120 PUT PUT
Bokanjac 902/11 348 VINOGRAD VINOGRAD
Bokanjac 902/2 3.844 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 902/23 447 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 902/24 77 NEIZGR.GRAĐ.ZEMLJIŠTE NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 902/3 1.549 VINOGRAD ŠUMA
Bokanjac 902/4 381 VINOGRAD VINOGRAD
Bokanjac 902/40 12 VINOGRAD VINOGRAD
Bokanjac 902/9 1.475 VINOGRAD VINOGRAD PUT
Bokanjac 904/10 288 PUT PUT
Bokanjac 904/11 32 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 904/5 674 VINOGRAD VINOGRAD
Bokanjac 904/8 133 PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Bokanjac 904/9 495 VINOGRAD NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 907/10 2.023 ŠUMA ORANICA ŠUMA
Bokanjac 907/11 108 PUT PUT
Bokanjac 907/12 22 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 907/13 821 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 907/18 2.540 PUT PUT
Bokanjac 907/2 1.350 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 907/4 867 VINOGRAD PAŠNJAK
Bokanjac 907/5 565 VINOGRAD ORANICA
Bokanjac 907/6 1.207 ORANICA VINOGRAD
Bokanjac 907/8 12 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 908/3 196 PUT PUT
Bokanjac 909/1 495 ORANICA NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 912/10 898 VINOGRAD I ORANICA NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 912/12 495 VINOGRAD I ORANICA NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 912/17 253 ORANICA ORANICA
Bokanjac 912/21 1.652 PUT PUT
Bokanjac 912/30 532 GROMAČA NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 912/31 269 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 912/34 495 ŠUMA NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 912/35 25 ORANICA PAŠNJAK
Bokanjac 912/5 194 NEPLODNO MOCIRA, GROMAČA
Bokanjac 912/7 492 CESTA PUT
Bokanjac 912/8 495 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 913/1 4.520 VINOGRAD PAŠNJAK
Bokanjac 913/12 719 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 913/13 3 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 913/23 120 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno *1292/1 32 RUŠEVINA RUŠEVINE
Crno *1444 518 CASERMETTA ZGRADA
Crno *181 0 ZIDINA KUĆA, BOTINA
Crno *192 124 KUĆA RUŠEVINE
Crno *208/1 7 DVOR DVORIŠTE
Crno *324 0 KUĆA RUŠEVINE
Crno *368/1 285 DVORIŠTE,KUHINJA I ŠTALA RUŠEVINE