Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Crno 1623/6 2.204 ORANICA PAŠNJAK
Crno 1623/7 898 ORANICA PAŠNJAK
Crno 1623/8 1.197 ORANICA PAŠNJAK
Crno 1624/19 421 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1625 2.485 ORANICA ŠUMA
Crno 1628 4.402 ORANICA ŠUMA
Crno 1629/26 559 CESTA CESTA
Crno 1629/6 26.086 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1630/4 234 CESTA CESTA
Crno 1630/5 35.521 ŠUMA ŠUMA
Crno 1631/1 740 CESTA CESTA
Crno 1631/2 16.461 PUT MOCIRA, GROMAČA
Crno 1631/3 1.622 CESTA CESTA
Crno 1632/1 70 PUT PUT
Crno 1632/2 281 CESTA CESTA
Crno 1632/3 1.557 PUT PUT
Crno 1632/4 1.763 PUT PUT
Crno 1633/1 3.129 PUT PUT
Crno 1633/2 830 PUT PUT
Crno 1634/1 147 PUT PUT
Crno 1634/2 43 PUT PUT
Crno 1634/3 1.008 PUT PUT
Crno 1634/4 694 PUT PUT
Crno 1634/6 24 PUT PUT
Crno 1634/7 48 PUT PUT
Crno 1634/8 593 PUT PUT
Crno 1635/1 1.193 PUT PUT
Crno 1635/2 1.067 PUT PUT
Crno 1636/1 3.864 DRAGE PUT
Crno 1636/2 527 DRAGE PUT
Crno 1636/3 174 DRAGE PUT
Crno 1637/1 4.431 PUT PUT
Crno 1637/2 541 PUT PUT
Crno 1642/1 512 PUT PUT
Crno 1642/11 180 DRAGE NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Crno 1642/12 55 DRAGE IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE DVORIŠTE
Crno 1642/2 10.415 PUT PUT
Crno 1642/3 438 PUT PUT
Crno 1642/9 139 DRAGE NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Crno 1645/1 1.327 PUT PUT
Crno 1645/2 924 PUT PUT
Crno 1645/3 2.055 PUT PUT
Crno 1646/1 755 PUT PUT
Crno 1647/1 3.029 PUT PUT
Crno 1647/2 1.605 PUT PUT
Crno 1677/10 61 PAŠNJAK ORANICA
Crno 1677/5 207 PAŠNJAK ORANICA
Crno 1677/9 38 GRAĐEVINSKI TEREN NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Crno 1679/11 120 PUT PUT PUT
Crno 1682/1 217 ORANICA ORANICA