Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Crno *368/2 374 KUĆA ZA STANOVANJE I DVORIŠTE KUĆA, LAKIĆI
Crno *368/3 545 ŠTALA I DVORIŠTE MOCIRA, GROMAČA KUĆA I DVORIŠTE
Crno *368/4 42 KUĆA KUĆA, LAKIĆI
Crno *535 0 DEPOSITO D ACQUA KUĆA, BOTINA
Crno *536 0 KUĆA KUĆA, BOTINA
Crno *537 0 DEPOSITO E PRESA D ACQUA KUĆA, BOTINA
Crno *540/1 19 ABIT. E CORTILE PROLAZ
Crno *540/3 48 CORTILE KUĆA, DRAČEVAC
Crno *548 0 KUHINJA KUĆA, CRNO
Crno *578 140 ZGRADA ŠKOLSKI OBJEKT ŠKOLSKI OBJEKT
Crno *586 0 KUĆA KUĆA, CRNO
Crno *605 86 SADA FASCIO KUĆA, CRNO
Crno *620 40 KUĆA KUĆA, CRNO
Crno *621 0 KUĆA KUĆA, CRNO
Crno 1001/5 2.086 PUT PAŠNJAK
Crno 1002/10 55 ORANICA PUT
Crno 1002/25 157 DVORIŠTE DVORIŠTE
Crno 1002/9 143 PUT PUT
Crno 1087/1 648 ŠUMA PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1151/1 501 PAŠNJAK, NEPLODNO KUĆA, POD BRIG KUĆA, POD BRIG PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1151/2 1.490 PAŠNJAK, NEPLODNO KUĆA, POD BRIG KUĆA, POD BRIG PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1151/7 872 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1151/8 617 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1152/1 546 ORANICA ORANICA
Crno 1152/2 1.622 ORANICA, VOĆNJAK ORANICA VOĆNJAK
Crno 1177/1 121 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1177/2 113 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1177/3 10 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1183/11 6 ORANICA ORANICA
Crno 1262 4.643 VINOGRAD VINOGRAD ORANICA ORANICA VINOGRAD
Crno 1273/4 1.630 VINOGRAD ORANICA VINOGRAD
Crno 1285 3.755 VINOGRAD ORANICA ORANICA
Crno 1489/1 313 ORANICA ORANICA
Crno 1489/2 212 ORANICA VINOGRAD
Crno 1489/3 219 ORANICA ORANICA
Crno 1490/1 546 ORANICA ORANICA ORANICA
Crno 1490/10 150 ČUBRIJAN ORANICA
Crno 1490/11 182 ČUBRIJAN ORANICA
Crno 1490/12 156 ČUBRIJAN ORANICA
Crno 1490/13 254 ČUBRIJAN ORANICA
Crno 1490/2 763 VINOGRAD ORANICA ORANICA
Crno 1490/3 276 VINOGRAD ORANICA
Crno 1490/4 380 ORANICA ORANICA
Crno 1490/5 411 ORANICA ORANICA
Crno 1490/6 680 ORANICA ORANICA
Crno 1490/7 507 ORANICA ORANICA
Crno 1490/8 420 ORANICA ORANICA
Crno 1490/9 472 ORANICA ORANICA
Crno 1512 5.765 PAŠNJAK PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA
Crno 1623/5 1.433 ORANICA PAŠNJAK