Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Crno 1682/3 108 ORANICA ORANICA ORANICA
Crno 1682/4 62 ORANICA ORANICA ORANICA
Crno 1682/5 62 ORANICA ORANICA ORANICA
Crno 1688/2 562 PUT PUT
Crno 1698/100 4.812 BARBARIČINE PUT
Crno 1698/104 3.012 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/105 4.105 NEPLODNO MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/106 177 NEPLODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Crno 1698/107 1.577 GRAĐEVINSKI TEREN NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Crno 1698/116 583 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/120 634 VOĆNJAK VOĆNJAK
Crno 1698/121 617 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/126 770 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/128 2.595 BARBARIČINE MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/129 937 BARBARIČINE MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/130 1.166 BARBARIČINE PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/138 1.141 PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/141 850 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/152 484 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/154 590 ORANICA ORANICA
Crno 1698/155 474 ORANICA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA ORANICA
Crno 1698/156 1.673 ORANICA, GROMAČA ORANICA MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA ORANICA
Crno 1698/157 991 ORANICA ORANICA ORANICA
Crno 1698/159 1.391 ORANICA, GROMAČA ORANICA MOCIRA, GROMAČA ORANICA MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/160 2.811 ORANICA, PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK ORANICA PAŠNJAK ORANICA MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/168 938 PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/173 256 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/178 1.488 PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/180 1.813 PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/181 1.634 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/185 3.270 PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/188 2.194 PAŠNJAK KUĆA, BARBARIČINA DVORIŠTE PAŠNJAK DVORIŠTE
Crno 1698/198 6.892 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/199 8.759 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK KUĆA, BRIG DVORIŠTE PAŠNJAK KUĆA I DVORIŠTE KUĆA, BRIG DVORIŠTE KUĆA, BRIG DVORIŠTE KUĆA, BRIG PAŠNJAK DVORIŠTE KUĆA, BRIG DVORIŠTE
Crno 1698/205 32.363 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/206 1.280 VOĆNJAK, PAŠNJAK VOĆNJAK PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA VOĆNJAK MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/215 1.147 VOĆNJAK, PAŠNJAK,GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA VOĆNJAK
Crno 1698/218 4.260 PAŠNJAK, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/224 3.079 PAŠNJAK DVORIŠTE PAŠNJAK KUĆA, GORNJE BARBARIČINE DVORIŠTE KUĆA, GORNJE BARBARIČINE DVORIŠTE PAŠNJAK
Crno 1698/227 505 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/229 6.035 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/232 1.963 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/234 4.103 BARBARIČINE PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/235 848 VOĆNJAK, PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA VOĆNJAK
Crno 1698/237 4.503 PAŠNJAK,GROMAČA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK
Crno 1698/239 3.903 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/247 598 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Crno 1698/290 538 PAŠNJAK, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Crno 1698/295 758 PAŠNJAK PAŠNJAK
Crno 1698/306 1.000 PAŠNJAK PAŠNJAK