Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Bokanjac 782/710 160 PUT PUT
Bokanjac 782/713 150 PUT PUT
Bokanjac 782/715 12.832 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/716 977 PUT PUT
Bokanjac 782/717 1.225 PAŠNJAK PUT PAŠNJAK
Bokanjac 782/718 429 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/729 389 NEPLODNO KUĆA I DVORIŠTE
Bokanjac 782/750 18 PAŠNJAK
Bokanjac 782/751 81 PAŠNJAK
Bokanjac 782/752 21 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/759 82 NEPLODNO None
Bokanjac 782/786 104 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/808 476 NEPLODNO DVORIŠTE
Bokanjac 782/809 29 NEPLODNO DVORIŠTE
Bokanjac 782/812 1.916 PUT PUT
Bokanjac 782/813 151 PUT PUT
Bokanjac 782/814 102 PUT PUT
Bokanjac 782/815 1.458 PAŠNJAK None
Bokanjac 782/816 79 PUT PUT
Bokanjac 782/817 1.377 PUT PUT
Bokanjac 782/818 1.739 PAŠNJAK None
Bokanjac 782/820 403 GRAĐ. ZEMLJIŠTE DVORIŠTE ZGRADA
Bokanjac 782/828 93 PUT PUT
Bokanjac 782/829 2.718 GRAĐ.ZEMLJIŠTE None
Bokanjac 782/835 192 PUT PUT
Bokanjac 782/838 2.686 PUT PUT
Bokanjac 782/840 3.172 PUT PUT
Bokanjac 782/848 40 PUT PUT
Bokanjac 782/849 116 PUT PUT
Bokanjac 782/856 295 GRAĐ.ZEMLJIŠTE NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 782/859 646 PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA PUT PAŠNJAK
Bokanjac 782/860 26 PAŠNJAK PUT
Bokanjac 782/861 495 PAŠNJAK PAŠNJAK PUT
Bokanjac 782/863 13 PUT PUT
Bokanjac 782/870 97 PUT PUT
Bokanjac 782/872 2.305 PUT PUT
Bokanjac 782/873 425 NEPLODNO None
Bokanjac 782/874 175 NEPLODNO KUĆA I DVORIŠTE
Bokanjac 782/879 96 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/920 1.589 GRAĐ.ZEMLJIŠTE None
Bokanjac 782/921 864 NEPLODNO ZEMLJIŠTE None
Bokanjac 782/973 246 KUĆA I DVORIŠTE KUĆA, GRAĐA DVORIŠTE
Bokanjac 805/1 3.117 PUT PAŠNJAK PAŠNJAK NEPLODNO ZEMLJIŠTE PAŠNJAK PUT
Bokanjac 813 874 PAŠNJAK PUT
Bokanjac 818/4 19.677 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK VINOGRAD ORANICA ORANICA MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Bokanjac 819/17 802 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 855/2 10.132 VINOGRAD I ORANICA ORANICA PAŠNJAK
Bokanjac 884/1 408 ORANICA ORANICA
Bokanjac 885/5 118 PAŠNJAK ORANICA
Bokanjac 885/6 247 PAŠNJAK PAŠNJAK