Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Bokanjac 782/186 1.592 ORANICA KUĆA, CERODULE ŠUMA DVORIŠTE
Bokanjac 782/187 2.089 VINOGRAD KUĆA, CERODULE ŠUMA DVORIŠTE
Bokanjac 782/188 469 PAŠNJAK CESTA
Bokanjac 782/189 107 NEPLODNO KUĆA, CERODULE DVORIŠTE
Bokanjac 782/190 378 PAŠNJAK KUĆA, CERODULE DVORIŠTE
Bokanjac 782/191 931 NEPLODNO MOCIRA, GROMAČA DVORIŠTE
Bokanjac 782/192 195 ORANICA ŠUMA
Bokanjac 782/194 81 PAŠNJAK KUĆA, PELAGRUŠA DVORIŠTE
Bokanjac 782/23 0 PAŠNJAK PUT
Bokanjac 782/277 4.807 PUT PUT
Bokanjac 782/284 1.561 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PUT
Bokanjac 782/287 0 PUT
Bokanjac 782/29 6.780 PAŠNJAK PUT
Bokanjac 782/31 1.857 VINOGRAD ORANICA
Bokanjac 782/314 725 VINOGRAD ZGRADA MOCIRA, GROMAČA DVORIŠTE
Bokanjac 782/33 3.100 PUT PUT
Bokanjac 782/331 542 PUT PUT
Bokanjac 782/335 4.709 ORANICA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA PAŠNJAK MOCIRA, GROMAČA
Bokanjac 782/337 608 DVORIŠTE ZGRADA DVORIŠTE MOCIRA, GROMAČA
Bokanjac 782/340 679 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 782/341 849 PAŠNJAK ŠUMA
Bokanjac 782/346 413 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/350 2.310 PUT NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 782/39 11.272 NEIZG.GR.ZEM. NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 782/405 86 PUT PUT
Bokanjac 782/467 379 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/47 381 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/483 1.275 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/484 456 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/485 246 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/486 36 PUT PUT
Bokanjac 782/487 1.440 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/488 572 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/497 3.651 PAŠNJAK KUĆA, ŠKALJA DVORIŠTE PAŠNJAK
Bokanjac 782/498 3.188 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/499 267 PUT PUT
Bokanjac 782/501 2.206 PAŠNJAK KUĆA, ŠKALJA PAŠNJAK DVORIŠTE
Bokanjac 782/503 312 ORANICA ORANICA
Bokanjac 782/504 1.112 ORANICA ORANICA
Bokanjac 782/506 1.091 PAŠNJAK KUĆA, KOD KUĆE DVORIŠTE PAŠNJAK
Bokanjac 782/507 262 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/508 2.643 PAŠNJAK I PUT PUT PAŠNJAK
Bokanjac 782/509 1.341 PUT PUT
Bokanjac 782/510 141 PUT PUT
Bokanjac 782/514 63 PUT PUT
Bokanjac 782/515 319 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/517 277 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/518 67 PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/519 62 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 782/52 811 NEPLODNO PUT