Katastarska općina Katastarska čestica Površina Oznaka zemlje Kultura čestice
Bokanjac 24/32 182 NEPLODNO DVORIŠTE ZGRADA ZGRADA DVORIŠTE
Bokanjac 27/4 27 PUT PUT
Bokanjac 33/1 1.593 PAŠNJAK PUT
Bokanjac 33/104 210 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 33/105 1.694 PUT PUT
Bokanjac 33/106 444 PUT PUT
Bokanjac 33/107 249 PUT PUT
Bokanjac 33/110 0 PUT PUT
Bokanjac 33/133 69 PUT PUT
Bokanjac 33/147 30 PUT PROLAZ
Bokanjac 33/2 2.838 PUT PROLAZ
Bokanjac 33/44 695 PUT PUT
Bokanjac 33/45 449 PUT PUT
Bokanjac 33/46 986 PUT PUT
Bokanjac 33/47 835 PUT PUT
Bokanjac 33/53 446 VRT PAŠNJAK
Bokanjac 33/96 70 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 33/97 966 PUT PUT
Bokanjac 335/1 293 PAŠNJAK ŠUMA
Bokanjac 34/161 33 DVOR DVORIŠTE
Bokanjac 34/178 273 PUT PUT
Bokanjac 34/181 0 PUT PUT
Bokanjac 34/191 189 PUT PUT
Bokanjac 34/195 209 PUT PUT
Bokanjac 34/200 20.825 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 34/205 0 PUT
Bokanjac 34/206 154 PUT PUT
Bokanjac 34/207 273 PUT PUT
Bokanjac 34/213 0 PUT
Bokanjac 34/218 0 PUT
Bokanjac 34/219 458 PUT PUT
Bokanjac 34/288 127 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 34/319 830 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 34/6 108.234 ŠUMA ŠUMA
Bokanjac 357/1 73.755 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 357/14 18 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 357/15 683 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 357/16 219 PAŠNJAK PAŠNJAK
Bokanjac 357/2 1.076 GROBIŠTE NEPLODNO ZEMLJIŠTE
Bokanjac 357/8 4.107 PAŠNJAK ŠUMA
Bokanjac 487/10 110 ORANICA ORANICA
Bokanjac 487/5 115 ORANICA ORANICA
Bokanjac 487/6 420 ORANICA ORANICA
Bokanjac 487/7 330 ORANICA ORANICA
Bokanjac 487/8 409 ORANICA ORANICA
Bokanjac 487/9 200 ORANICA ORANICA
Bokanjac 489/2 594 ORANICA ORANICA
Bokanjac 489/3 116 ORANICA ORANICA
Bokanjac 490/1 118 ORANICA ORANICA
Bokanjac 490/2 1.378 ORANICA ORANICA