Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda, povodom provođenja human. akcije "Omiljeni cvijet Ane Rukavine"
Narodni trg i Obala kneza Branimira 10291 i 9359/1 2,00 postavu info-štanda u promidžbene svrhe
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda u promidžbene svrhe
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda, povodom obilježavanja "Međunarodnog praznika rada"
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda u promidžben svrhe
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda u promidžben svrhe
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda u promidžben svrhe
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda, radi prikupljanja potpsa u svrhu peticije "VODU U USTAV"
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda, radi prikupljanja potpisa za kandidaturu na predsjedničkim izborima
Narodni trg, Obala kneza Branimira, Zrinsko-Frankopan, Poljana Šime Budinića 10291, 9359/1, 4859/2, 10483 2,00 postavu info-štanda, radi prikupljanja potpisa za kandidaturu na predsjedničkim izborima