Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
Široka ulica 10026 3,00
Poljana Šime Budinića -1 10483 3,00
O.k. Petra Krešimira IV 9907 5,00