Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 7 10777 3,00 oslikavanje tijela
O.k. Petra Krešimira IV 9907 5,00 prod. sokova od svjež. voća
Ulica Božidara Petranovića 10765
Ulica Pravdonoše 9609
Poljana Natka Nodila 10769
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda, povodom obilježavanja "Međunarodnog dana bolesnika"
Široka ulica 10291 2,00 postavu info-štanda u svrhu prikupljanja potpisa
Obala kneza Branimira 9359/1 2,00 postavu info-štanda, povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena
Narodni trg 10291 2,00 postvu info-štanda u promidžbene svrhe
Narodni trg 10291 2,00 postavu info-štanda, radi predizborne promidžbe