Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 7 10777 3,00
O.k. Petra Krešimira IV 9907 5,00
Ulica Božidara Petranovića 10765
Ulica Pravdonoše 9609
Poljana Natka Nodila 10769
Narodni trg 10291 2,00
Široka ulica 10291 2,00
Obala kneza Branimira 9359/1 2,00
Narodni trg 10291 2,00
Narodni trg 10291 2,00