Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
Poljana Šime Budinića -4 10483 3,00
Poljana Šime Budinića -5 10483 3,00
Poljana Šime Budinića -6 10483 3,00
Poljana Šime Budinića -7 10483 3,00
Poljana Šime Budinića -8 10483 3,00
Široka ulica-1 10771 3,00
Široka ulica-2 10771 3,00
Široka ulica-3 10771 3,00
Široka ulica-4 10771 3,00
Široka ulica-5 10771 3,00