Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 3 10777 3,00
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 4 10777 3,00
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 5 10777 3,00
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 6 10777 3,00
Široka ulica, prodajno mjesto 1 10771 3,00
Široka ulica, prodajno mjesto 2 10771 3,00
Široka ulica, prodajno mjesto 3 10771 3,00
Široka ulica, prodajno mjesto 4 10771 3,00
Široka ulica, prodajno mjesto 5 10771 3,00
Široka ulica 10026 3,00