Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Lokacija Katastarska čestica Funkcija Namjena
prod. mjesto 2 9907
prod. mjesto 3 9907
prod. mjesto 4 9907
prod. mjesto 6 9907
prod. mjesto 7 9907
prod. mjesto 8 9907
prod. mjesto 9 9907
prod. mjesto 10 9907
prod. mjesto 5 9907