Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Funkcija Namjena
prod. mjesto 1 9982 i 9985
prod. mjesto 3 9982 i 9985
prod. mjesto 4 9982 i 9985
prod. mjesto 5 9982 i 9985
prod. mjesto 6 9982 i 9985
prod. mjesto 8 9982 i 9985
prod. mjesto 9 9982 i 9985
prod. mjesto 10 9982 i 9985
prod. mjesto 11 9982 i 9985
prod. mjesto 1 9907