Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
A.G.Matoša (kod Ekonomske škole) 1266/25 9,00
A.G.Matoša (kod Ekonomske škole) 1266/25 9,00