Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
Put Biliga (uz autobusno stajalište) 9352/2 9,00
Put Pudarice (blizina autob.stajališta na križanju) 4053/1 9,00
Petrčane (kod Konzuma) 1902 k.o Petrčane 9,00
Benkovačka cesta (križanje s Ul. N. Jurišića) 4125/5 9,00
A.G.Matoša (kod Ekonomske škole) 1266/25 9,00
A.Starčevića (desna strana od križanja s Ul. V. Mačeka) 5718/2 9,00
A.Starčevića (uz autobusno stajalište kod kolodvora) 5752/2 12,00
A.Starčevića (uz autobusno stajalište kod kolodvora) 5752/2 6,00
J.J.Strossmayera (uz autobusno stajalište kod male pošte) 4771 9,00
A.G.Matoša (kod Ekonomske škole) 1266/16 9,00