Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
Put Pudarice(blizina autob.stajališta na križanju) 4053/1 9,00
Petrčane (kod Konzuma) 1902 k.o Petrčane
Benkovačka cesta(križanje s Ul. N. Jurišića) 4125/5 9,00
A.G.Matoša(kod Ekonomske škole) 1266/25 9,00
A.Starčevića(desna strana od križanja s Ul. V. Mačeka) 5718/2 9,00
A.Starčevića(uz autobusno stajalište kod kolodvora) 5752/2 15,00
A.Starčevića(uz autobusno stajalište kod kolodvora) 5752/2 6,00
J.J.Strossmayera(uz autobusno stajalište kod male pošte) 4771 9,00
A.G.Matoša (kod Ekonomske škole) 1266/25 9,00
A.G.Matoša (kod Ekonomske škole) 1266/25 9,00