Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
O. k. Branimira, prodajno mjesto br. 11 9359/1 4,00
Obala kralja Tomislava, prodajno mjesto br. 1 10764/1 4,00
Obala k.P.Krešimira, prodajno mjesto br. 1 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira, prodajno mjesto br. 2 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira, prodajno mjesto 3 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira, prodajno mjesto 4 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira, prodajno mjesto 5 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira - 6 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira, prodajno mjesto br. 7 10768 4,00
Obala k.P.Krešimira - 8 10768 4,00