Katastarska čestica Površina (m2) Energetski certifikat Procjena vrijednosti
62,35 Da Ne
55,39 Da Ne
47,33 Da Ne
47,33 Da Ne
38,39 Da Ne
56,44 Da Ne
60,48 Da Ne
62,56 Da Ne
38,30 Da Ne
38,29 Da Ne